Štúdio

BEEF je architektonický ateliér, ktorý založili Rado Buzinkay a Andrej Ferenčík krátko po ukončení štúdií na STU Bratislava, TU Wien a ETH Zürich. Bavia nás projekty všetkých mierok od interiérov až po urbanistické štúdie. Hľadáme dokonalú dispozíciu, jednoduchosť a nadčasovú krásu. Máme radi skutočné materiály.

Rado Buzinkay

Narodil sa v roku 1980 v Bratislave. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave a postgraduálne štúdium na ETH v Zürichu. Od roku 2009 je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov.

Rado Buzinkay Ing.arch., MAS ETH

1 / 2

Andrej Ferenčík

Narodil sa v roku 1980 v Bratislave. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Od roku 2009 je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov.

Andrej Ferenčík Ing.arch.,

1 / 2

Ján Šimko

Narodil sa v roku 1988 v Žiline. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave.

Ján Šimko Ing.arch.,

1 / 2

Helena Kučerová

Narodila sa v roku 1990 vo Vranove nad Topľou. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave.

Helena Kučerová Ing.arch.,

1 / 2

Lukáš Valenčin

Narodil sa v roku 1991 v Prešove. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury v Poľsku.

Lukáš Valenčin Ing.arch.,

1 / 2

Martin Machala

Narodil sa v roku 1989 v Prešove. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Brne.

Martin Machala Ing.arch.,

1 / 2

Zuzana Capková

Narodila sa v roku 1993 v Čadci. Vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Faculty of Engineering Science KU Leuven v Belgicku.

Zuzana Capková Ing.arch.,

1 / 2

Jakub Klemon

Narodil sa v roku 1996 v Nitre. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave.

Jakub Klemon Ing.arch.

1 / 2

Martin Biznár

Narodil sa v roku 1993 v Malackách. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Bauhaus Universität vo Weimare, Nemecko.

Martin Biznár Ing.arch.

1 / 2

Peter Baroš

Narodil sa v roku 1996 na Myjave. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty na Hochschule Coburg, Fakultät Design v Nemecku, KU Leuven, Faculteit Architectuur Gent v Belgicku a Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria Delle Costruzioni v Taliansku.

Peter Baroš Ing.arch.

1 / 2